Δοκιμαστική Αίθουσα ZOOM Διδακτικού Προσωπικού

ΑΙΘΟΥΣΑ: tcteach
(κάθε φορά που συνδέεται ένας καθηγητής γίνεται αυτόματα διαχειριστής παίρνοντας τα δικαιώματα από τον προηγούμενο)

Για να διδάξετε ΜΑΘΗΜΑΤΑ μέσω του ZOOM ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Αν δεν την έχετε, κατεβάστε την εφαρμογή του ZOOM και τρέξτε την (εγκατάσταση):
  Προσοχή! Το antivirus του Η/Υ μπορεί να σβήνει το αρχείο εγκατάστασης και να έχουμε τις εξής περιπτώσεις:
  α. Στην προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το zoom client εμφανίζετε μήνυμα ότι το αρχείο δεν βρέθηκε.
  β. Ενώ ξεκινά η εγκατάσταση δεν ολοκληρώνεται.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να απενεργοποιήσετε το antivirus μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

  Windows
  Mac
  Linux
  Android PlayStore
  AppStore
 2. ΚΛΕΙΣΤΕ το το παράθυρο σύνδεσης του ZOOM αν ανοίξει.
 3. Για να συνδεθείτε ακολουθήστε τον σύνδεσμο της αίθουσας πχ της tcteach https://zoom.us/my/uowm.tcteach.
 4. Αν ανοίξει το παράθυρο “Open Zoom”

  επιλέξτε “Open Zoom“.
 5. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί κατά το “Launching…”

  επιλέγουμε login
 6. Στο παράθυρο σύνδεσης “Zoom Cloud Meetings”

  βάλτε για email την αίθουσα π.χ. tcteach ακολουθούμενη από το @uowm.gr και κωδικό αυτόν που σας έχει αποσταλεί από την γραμματεία του τμήματος για την συγκεκριμένη αίθουσα
  Email: tcteach@uowm.gr
  Password: XXXXXXXX
  Οι ονομασίες των αιθουσών θα είναι σύμφωνα με την κωδικοποίηση που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα Νηπιαγωγών για παράδειγμα για 4 διδακτικά εξάμηνα που έχει, θα έχει τις αίθουσες nured1, nured2, nured3, nured4 και αντίστοιχα τα email αυτών nured1@uowm.gr, nured2@uowm.gr, nured3@uowm.gr, nured4@uowm.gr. Ο κωδικός για τις αίθουσες θα είναι της μορφής π.χ. NuredXXXX (όπου Χ είναι ένα ψηφίο) και θα είναι διαφορετικός για κάθε αίθουσα.
 7. Τέλος αν ανοίξει το παράθυρο “Join Audio”

  κάντε τσεκ στο “Automatically join audio by computer when joining a meeting” και κάντε κλικ στο “Join with Computer Audio“.

ΠΡΟΣΟΧΗ!:

 1. Όταν τελειώσετε το μάθημα

  επιλέξτε το κόκκινο “End Meeting” (κάτω δεξιά) και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε “End Meeting for All“.
 2. Στην οθόνη του Zoom

  επιλέξτε πάνω δεξιά τον χρήστη και στην συνέχεια “Sign Out“.

Οδηγίες Χρήση:

Font Resize