Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις ZOOM (Καθηγητές)

Ακολουθούν προβλήματα που εμφανίζονται συχνά και η αντιμετώπιση τους.

Συχνές Ερωτήσεις Moodle (Καθηγητές)

1- Στο μάθημα μου, εμφανίζονται φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα. Είναι φυσιολογικό αυτό? Σε κάθε τάξη/μάθημα εμφανίζονται όλοι οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα, άσχετα με το αν έχουν περάσει το μάθημα στην εξεταστική του Ιουνίου ή του Φεβρουαρίου. 2- Έχω διενεργήσει εξέταση για τον Ιούνιο. Τι πρέπει να κάνω για την εξέταση …

Font Resize