Τηλέφωνα Υποστήριξης

Για την υποστήριξη των ψηφιακών αιθουσών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς, στις ώρες που αναφέρονται για τον καθένα : Τηλεφωνο ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ 2461056580 14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 2461056581 14-17 14-17 14-17 14-17 2461056582 13-17 13-17 13-17 13-17 13-17 2461056583 13-16.30 13-16.30 13-16.30 13-16.30 13-16.30 2461056584 16-17 16-17 16-17 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τηλέφωνα Υποστήριξης.