Log μηνυμάτων που αφορούν Moodle

 


30/08/2020 13:16  [exams3m] ΕΠΕΙΓΟΝ – Moodle-Μαθήματα με διπλές τάξεις p.2

Καλημέρα σας,
Παρακαλώ, προωθήστε το μήνυμα αυτό στους καθηγητές που τους αφορά.

Μετά από επίπονη προσπάθεια, ολοκληρώθηκε (θα ολοκληρωθεί σε ~2ώρες) η ενοποίηση των διπλών τάξεων, με την μεταφορά των δηλωμένων φοιτητών και διδασκόντων από τις τάξεις του χειμερινού εξαμήνου (191) σε αυτές του Εαρινού (192), που προϋπήρχαν στο σύστημα από την εξεταστική του Ιουνίου.
Όσοι καθηγητές είχαν διπλές τάξεις (191 και 192), τώρα θα βλέπουν μόνο την μία (192) με δηλωμένους φοιτητές το σύνολο αυτών που είχαν δηλώσει το μάθημα και στις δύο τάξεις.

Μαζί με αυτούς, μεταφέρθηκαν κατά την ενοποίηση και οι διδάσκοντες.
Δηλαδή αν υπήρχαν διαφορετικοί διδάσκοντες στις δύο τάξεις τώρα θα εμφανίζονται όλοι μαζί στην νέα (ενοποιημένη) τάξη.
Παρακαλούνται οι διδάσκοντες στις περιπτώσεις αυτές να διευκρινίσουν πως (και από ποιον) θα γίνει η εξέταση.

Επίσης, παρακαλούνται οι διδάσκοντες να ελέγξουν τις τάξεις στο Ταμπλό τους στο Moodle για το αν λείπουν τάξεις ή υπάρχουν τάξεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Τυχόν προβλήματα, αφού συζητηθούν με την Γραμματεία του τμήματος, να μου διαβιβάζονται (κατά προτίμηση μέσω των Γραμματειών για το σύνολο των θεμάτων του τμήματος)


29/08/2020 09:35  [exams3m] ΕΠΕΙΓΟΝ – Moodle-Μαθήματα με διπλές τάξεις

Καλημέρα σας,

Παρακαλώ, προωθήστε το μήνυμα αυτό στους καθηγητές που τους αφορά.

Μετά την μεταφορά των τάξεων (μαθημάτων) του Χειμερινού Εξαμήνου, διαπιστώθηκε ότι δημιουργήθηκε ένα ζήτημα με τα μαθήματα που είχαν τάξεις ΚΑΙ στο Εαρινό εξάμηνο (192) ΚΑΙ στο Χειμερινό εξάμηνο (191).
Η μεταφορά δημιούργησε διπλές τάξεις (μαθήματα) στο Moodle, με αποτέλεσμα την ανάγκη δημιουργίας δύο διαφορετικών εξετάσεων στο Moodle για το ίδιο μάθημα.
Αυτό πιθανόν να δημιουργούσε προβλήματα καθώς οι καθηγητές θα έπρεπε να δημιουργήσουν όλη την υποδομή της εξέτασης (Link για ZOOM, Quiz Ταυτοποίησης, Quiz εξέτασης) δύο φορές, ουσιαστικά για το ίδιο μάθημα.
Επίσης, πιθανόν να δημιουργούσε σύγχυση στους φοιτητές σε ποιο μάθημα/τάξη από τα δύο να εισέλθουν για να εξεταστούν.

Με σκοπό να προσπαθήσω να ενοποιήσω τις διπλές τάξεις αυτές σε μία, έχω απενεργοποιήσει για σήμερα Σάββατο 29/08 την πρόσβαση των καθηγητών στις τάξεις του χειμερινού εξαμήνου για τα μαθήματα αυτά.
Εκτιμάται ότι από αύριο θα μπορέσετε να συνεχίσετε την επεξεργασία των μαθημάτων αυτών στο Moodle.

Οι υπόλοιπες τάξεις που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζονται.


27/08/2020 08:48  [exams3m] Moodle-Ενημέρωση για εξεταστική Σεπτεμβρίου

Καλημέρα σας.

Με το παρόν θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα νεότερα σχετικά με το σύστημα eAssessment/Moodle σε .

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των τάξεων(μαθημάτων) του Χειμερινού εξαμήνου 2019/20 (191) στο Moodle και η αντιστοίχιση τους με τους διδάσκοντες.
Οι διδάσκοντες θα μπορούν να δουν τις τάξεις αυτές κατά την είσοδό τους στο https://exams.uowm.gr και να ξεκινήσουν την επεξεργασία τους.

Η διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων (σε ότι αφορά το Moodle) δεν έχει αλλάξει σε σχέση με αυτήν του Ιουνίου.
Για τάξεις που έχουν ήδη εξεταστεί στην περίοδο του Ιουνίου, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να διαγράφεται το υπάρχον Quiz της εξέτασης αλλά να αποκρύπτεται από τους φοιτητές, αν χρειάζεται (Ενεργοποίηση Επεξεργασίας – Quiz:Επεξεργασία – Απόκρυψη).

Ο “Οδηγός Καθηγητή v0.4” υπάρχει στον σύνδεσμο  http://bit.ly/mdl_od_kath_0_4 .
Το σύνολο του υποστηρικτικού υλικού της εξεταστικής Ιουνίου (Videos κλπ), υπάρχει στο φάκελο https://bit.ly/exams3m_Folder


25/06/2020  [exams3m] Μεταφορά φοιτητών μεταξύ μαθημάτων/τάξεων (κοινά θέματα)

Καλημέρα,

Μετά από αίτημα διαφόρων τμημάτων, σας περιγράφω την διαδικασία με την οποία μπορούν να μεταφερθούν φοιτητές ενός μαθήματος σε ένα άλλο μάθημα.

Έστω ότι έχουμε τρία μαθήματα Α, Β και Γ και θέλουμε στην εξέταση του μαθήματος Α (κύριο μάθημα) να συμπεριληφθούν οι φοιτητές των μαθημάτων Β και Γ (δευτερεύοντα).
Θα χρειαστεί η Γραμματεία του τμήματος (σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες) να μου στείλει ένα αρχείο excel όπου να έχει στην πρώτη στήλη τον κωδικό τάξης του μαθήματος Α (κύριο μάθημα) στο οποίο θα γίνει η εξέταση και στην δεύτερη στήλη τον κωδικό τάξης του μαθήματος ΑΠΟ το οποίο θα φύγουν οι φοιτητές για να πάνε στο Α (δευτερεύον μάθημα).
Υπόδειγμα αρχείου excel επισυνάπτεται (ή το κατεβάζετε από https://drive.google.com/file/d/1TC47XyRrZKlMFtbT5S2SS3lpbBcwsXrz/view?usp=sharing)

Στο παραπάνω παράδειγμα, στο αρχείο excel θα πρέπει να περιέχονται τα εξής στοιχεία :
Κύριο Μαθ.    Δευτερεύον Μαθ
ΚωδΤάξηςΑ    ΚωδΤάξηςΒ
ΚωδΤάξηςΑ    ΚωδΤάξηςΓ
………    ………

Στο ίδιο αρχείο θα συμπληρωθούν οι κωδικοί για όλα τα μαθήματα του τμήματος που χρειάζονται μεταφορά φοιτητών.
ΠΡΟΣΟΧΗ, επειδή η μεταφορά θα γίνει αυτοματοποιημένα, έχει μεγάλη σημασία να αναγράφονται οι ΣΩΣΤΟΙ κωδικοί τάξεων με την σωστή ΣΕΙΡΑ.

Στο φοιτητολόγιο Cardisoft :
  Ο κωδικός τάξης φαίνεται στο Μαθήματα-Τάξεις => Τάξεις => Αναζήτηση , στήλη “Κωδ.Τάξης”
  ΠΡΟΣΟΧΗ Επειδή έχει μεγάλη σημασία ο κωδικός της τάξης να μεταφερθεί ακριβώς όπως είναι καταχωρημένος στο σύστημα, και επειδή μπορεί κατά την μεταφορά στο αρχείο με πληκτρολόγηση να υπάρχουν διαφορές λόγω ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ/ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ γραμμάτων, προτείνεται να εκτελέσετε την εργασία “Επεξεργασία => Εξαγωγή σε excel”  και να πάρετε τον κωδικό της τάξης από το παραγόμενο αρχείο excel.

Στο φοιτητολόγιο του π.ΤΕΙ :
  Αρχική οθόνη -> Τάξεις -> Περίοδος 192
  Αρκεί να μου στείλετε σαν Κωδικό Τάξης τον κωδικό μαθήματος (eg. HN5241). Ο Κωδικός μαθήματος έχει πάντοτε ΛΑΤΙΝΙΚΑ γράμματα.

Η μεταφορά μπορεί να γίνει και μεταξύ μαθημάτων διαφορετικών τμημάτων, μετά από συνεννόηση μεταξύ των Γραμματειών/Καθηγητών των εμπλεκομένων μαθημάτων.
Μετά την μεταφορά, θα πρέπει οι καθηγητές των μαθημάτων σε συνεργασία με τις Γραμματείες να επιβεβαιώσουν ότι έχουν γίνει οι μεταφορές και έχουν γίνει σωστά, πριν την εξέταση, ώστε να υπάρχει χρόνος για τυχόν διορθώσεις.
Επειδή η διαδικασία είναι επίπονη και δύσκολα αναστρέψιμη, παρακαλώ να γίνει διπλός έλεγχος ότι στάλθηκαν σωστά οι κωδικοί μαθημάτων/τάξεων.

Font Resize