Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου, η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών θα συνεχιστεί από 26 Μαρτίου 2020 με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο διάστημα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία.

Font Resize