Αρχική

Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής η παροχή οδηγιών και ανακοινώσεων σχετικά με την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Υπάρχουν στο μενού δοκιμαστικές αίθουσες με οδηγίες σύνδεσης.

Εκτός από την πλατφόρμα ZOOM που θα χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και για την οποία θα υπάρχει τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες πλατφόρμες τις οποίες θα επιλέξει το Διδακτικό Προσωπικό όπως:

Τηλέφωνα Υποστήριξης

Τηλέφωνα Υποστήριξης

Περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας ως κάμερα Web

Android   Δείτε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το Android smartphone σας ως κάμερα web. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή DroidCam Wireless Webcam από το Google Play στο κινητό σας τηλέφωνο και την εφαρμογή DroidCam Client για τον Η/Υ για να λειτουργήσει: Εγκαταστήστε την εφαρμογή DroidCam Wireless Webcam στο τηλέφωνό σας. Κάντε λήψη και εγκατάσταση …

Περισσότερα

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου, η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών θα συνεχιστεί από 26 Μαρτίου 2020 με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο διάστημα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία.

Περισσότερα